ธุรกิจ

ทำอย่างไร? ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ต้องมาดูที่นี่

Pinterest LinkedIn Tumblr

ทำอย่างไร? ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ต้องมาดูที่นี่, Whale Energy Station

เพื่อน ๆ รู้ไหม ว่ามีพลังงานบางอย่างที่หนุนส่งให้โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.แม่แจ่ม ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ พลังงานที่ว่านั้นมาจากการสนับสนุนของ OR ที่มีเป้าหมายขยายผลองค์ความรู้การปลูกกาแฟภายใต้ไม้ร่มเงา (ไม้เศรษฐกิจ) ช่วยลดการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิตกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ

นอกจากนี้ OR ยังมีโรงแปรรูปและจัดเก็บเมล็ดกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม และเป็นสถานที่แปรรูปเป็นกาแฟสารที่มีคุณภาพ ก่อนจัดส่งให้โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อคั่วและจำหน่ายไปยังร้าน คาเฟ่ อเมซอน ทั่วประเทศ และยังเป็นศูนย์พัฒนาทักษะความรู้ในการปลูก ผลิตและแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

ที่มาข้อมูล :  https://bit.ly/45tegWB