มหัศจรรย์การปลูกป่า เปลี่ยนทะเลทรายเป็นโอเอซิสได้ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

มหัศจรรย์การปลูกป่า เปลี่ยนทะเลทรายเป็นโอเอซิสได้

Pinterest LinkedIn Tumblr

มหัศจรรย์การปลูกป่า เปลี่ยนทะเลทรายเป็นโอเอซิสได้, Whale Energy Stationพี่วาฬมีตัวอย่างผลงานการพลิกฟื้นทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกป่ามาให้เพื่อน ๆ ได้ชม ลองดูภาพเปรียบเทียบจากการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมแสดงพื้นที่พืชพรรณในปี 1986,1996, 2006, 2012 และ 2022 นี้ดูสิ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนของการปลูกป่าประมาณ 80,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 2 ล้านไร่) ตั้งแต่ปี 1986 ถึงปัจจุบัน ในเมือง Kekeya เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งตั้งอยู่บนขอบด้านเหนือของทะเลทรายตักลิมากาน (Taklimakan) หรือที่รู้จักในชื่อ “ทะเลแห่งความตาย” ครอบคลุมพื้นที่ 337,000 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าขนาดประเทศเวียดนามเล็กน้อย) ได้แปรสภาพความแห้งแล้งให้กลายเป็นโอเอซิสขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์

สีเขียวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งได้รับการพลิกฟื้นอย่างไม่ย่อท้อจากผู้คนที่นั่น ทำให้พี่วาฬย้อนกลับมามองประเทศไทยของเรา แม้สภาพภูมิประเทศจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ความร่วมมือของคนไทยที่ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าหนึ่งล้านไร่สองล้านไร่สามล้านไร่และจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกทุก ๆ ปีนับจากนี้ จะเป็นผลงานมหัศจรรย์ของการปลูกป่าอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกใบนี้

ที่มาข้อมูล : https://english.news.cn/20230925/0f19285206de4404bfd44c699ee95c67/c.html