Category

LPG

Category

📌 พี่วาฬกับมาดามโดโด้คิดว่าเพื่อน ๆ เคยได้ยินชื่อ LPG ผ่านหูกันมาบ้าง แต่ก็เข้าใจเรื่องนี้น้อยมาก ๆ วันนี้พี่วาฬและมาดามโดโด้จะมาบอกให้เอง 💨 LPG คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพให้อยู่ในรูปแบบของเหลว ไร้สี ไร้กลิ่น มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ที่สำคัญเลยคือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ ไม่ตกค้างใน…