พี่วาฬอึ้งเลย ผลิตไฮโดรเจนเขียวจากขยะพลาสติกได้แล้ว | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬอึ้งเลย ผลิตไฮโดรเจนเขียวจากขยะพลาสติกได้แล้ว

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬอึ้งเลย ผลิตไฮโดรเจนเขียวจากขยะพลาสติกได้แล้ว, Whale Energy Station

พี่วาฬพบว่าบทบาทของขยะพลาสติกจะเปลี่ยนไป เพราะตอนนี้เราสามารถนำขยะพลาสติกมาเป็นแหล่งผลิตกรีนไฮโดรเจนได้แล้ว นับเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในแวดวงพลังงานโลกเลยทีเดียว นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rice รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนิเวศนี้ โดยเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นไฮโดรเจนเขียวซึ่งเป็นทางเลือกที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไป 

จากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวแบบดั้งเดิมซึ่งได้มาจากการแยกน้ำโดยใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน วิธีการใหม่ที่นักวิจัยนำมาใช้ได้สร้างความแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เพราะกระบวนการทดลองดังกล่าวไม่เพียงแต่ปล่อยก๊าซไฮโดรเจนที่กักขังอยู่ในพลาสติกออกมาเท่านั้น แต่ยังสร้างกราฟีนซึ่งเป็นวัสดุนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุดในโลกออกมาด้วย เอาเป็นว่า การค้นพบบทบาทใหม่ของขยะพลาสติกแบบนี้ถือเป็นแนวทางที่มีแนวโน้มความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับการผลิตไฮโดรเจนในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

ที่มาข้อมูล :  https://indiacsr.in/plastics-new-role-in-green-hydrogen-production/