ธุรกิจ

พี่วาฬพารู้จัก! อินโนบิก คือใคร? ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างไร

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพารู้จัก! อินโนบิก คือใคร? ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างไร, Whale Energy Station

พี่วาฬเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี และถ้าให้ทุกคนลองจัดอันดับความสำคัญในชีวิตแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าหลาย ๆ คนก็คงจัดให้เรื่องสุขภาพดีเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้น ๆ เช่นกัน ซึ่งการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น ก็จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย อาหารที่เลือกรับประทาน สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หรือแม้แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาวิธีการรักษา รวมไปถึงการแก้ปัญหาสุขภาพของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

วันนี้พี่วาฬเลยอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด หรือ Innobic (Asia) ที่มีเป้าหมายโดยการนำวิทยาศาสตร์มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย  หลังจากได้เห็นแล้วพี่วาฬก็ตื่นเต้นมาก ๆ คิดว่าน่าจะมีหลายโครงการที่ถ้าหากทำสำเร็จแล้วจะต้องเป็นประโยชน์ต่อพวกเราแน่นอนเลย ว่าแต่จะมีโครงการอะไรบ้างวันนี้พี่วาฬจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเอง!


อินโนบิก (เอเซีย) คืออะไร ?

จากแนวโน้มของสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมสูงวัย การตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การเผชิญปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพที่สูงขึ้น ปตท. จึงดำเนินธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ซึ่งเป็น New S-Curve หรือธุรกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับผู้บริโภคและเทรนด์ในอนาคต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ขับเคลื่อนผ่าน บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) ผลักดันสาธารณสุขของประเทศ ให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก 

 

อินโนบิก ดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • ธุรกิจยา (Pharmaceutical) : ส่งเสริมการเข้าถึงยาคุณภาพ
  • ธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) : เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ร่วมมือกับพันธมิตร ขยายการลงทุนในธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition) ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต และโภชนาการ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพที่ดีของประชาชน

พี่วาฬพารู้จัก! อินโนบิก คือใคร? ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างไร, Whale Energy Station

ซึ่งที่ผ่านมาอินโนบิกก็มีผลงานมากมาย พี่วาฬจะมายกตัวอย่างให้ดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

  • ผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพสูงในราคาที่คนไทยเข้าถึงได้ โดยการลงทุนใน บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาสามัญชั้นนำของไต้หวัน ครอบคลุมการจัดจำหน่ายในหลายภูมิภาค ผ่านเครือข่ายและคู่ค้าที่เป็นบริษัทยาชั้นนำของโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ผลิตยาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่คนไทยเข้าถึงได้ ลดการพึ่งพิงยาจากต่างประเทศ เสริมสร้างศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตยา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเอเชีย
  • ขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่าน บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ และตั้งเป้าขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของอาเซียนในอนาคต
  • พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชแบบครบวงจร สนับสนุนวิถีการมีสุขภาพดีแบบคนรุ่นใหม่ โดยมี โรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) ให้บริการรับจ้างผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศอังกฤษ ถือเป็นศูนย์กลางการผลิต Plant-based 100% แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล BRCGS และ BRCGS Plant-based ระดับ Grade A นอกจากนี้ยังมี ร้าน alt.Eatery คอมมูนิตี้อาหารและผลิตภัณฑ์ Plant-based แห่งแรก ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สุขุมวิท 51 เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในราคาที่จับต้องได้
  • ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการสุขภาพออกสู่ตลาด เพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภค ทั้งในกลุ่มโภชนาการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่เน้นให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้าน กลุ่มโภชนาการทางการแพทย์ สำหรับคนทั่วไป หรือผู้ป่วยเฉพาะโรค รวมไปถึงวัตถุดิบอุตสาหกรรม ที่ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์วัตถุดิบใหม่ๆ สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย 

 

อินโนบิก ยังพร้อมจับมือเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ วิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทย

ในอนาคต พี่วาฬเชื่อว่าอินโนบิกจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น และน่าจะช่วยให้ประเทศไทยเรากลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ระดับสากลได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีมาก ๆ เลยล่ะ!

 

อ้างอิงข้อมูล 

https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-41034.aspx

https://innobicasia.com/

https://mgronline.com/business/detail/9670000006426

https://www.naewna.com/business/708171

https://innobicasia.com/news/59

https://www.facebook.com/innobicofficial/posts/pfbid0ydX9XWcyhsDkzULx45fQqeQbBgE2w23TRjgemuw8Tao8VkFX1KEbnXiuKtHHwxxrl?locale=ms_MY