Category

LifeStyle

Category

พี่วาฬจะมาเตือนเพื่อน ๆ ชาวออฟฟิศกับภัยเงียบที่ต้องระวัง นั่นก็คือ “โรคเยื่อหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ” 🤲🏥 โรคนี้มักเกิดจากการใช้งานข้อมืออย่างหนัก เช่น การพิมพ์งานหรือการเล่นโทรศัพท์นาน ๆ ทำให้เส้นเอ็นข้อมือบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือเสียดสีกับปลอกหุ้มเส้นเอ็นจนเกิดการอักเสบ ทำให้มีอาการปวดข้อมือและนิ้วมือโดยเฉพาะบริเว…