ข้อมูลในหมวด sustainability | Whale Energy Station
Tag

sustainability

Browsing

“โคคา-โคล่า” ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งแบรนด์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวด  ตอนนี้ “โค้ก” ในประเทศไทยทำได้แล้วกับการใช้พลาสติกหมุนเวียนไม่รู้จบ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะพลาสติก ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ที่สามารถทำเช่นนี้ได้ หมายถึง ประเทศไท…

เพื่อน ๆ รู้ไหม ว่ามีพลังงานบางอย่างที่หนุนส่งให้โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.แม่แจ่ม ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ พลังงานที่ว่านั้นมาจากการสนับสนุนของ OR ที่มีเป้าหมายขยายผลองค์ความรู้การปลูกกาแฟภายใต้ไม้ร่มเงา (ไม้เศรษฐกิจ) ช่วยลดการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิตกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ OR ย…