ข้อมูลในหมวด การศึกษา | Whale Energy Station
Category

การศึกษา

Category

🥰 พี่วาฬดีใจกับน้องๆ โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 16 ที่มากเลย 💰 เพราะว่าบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,197,360 บาทเพื่อให้คุณภาพการศึกษานั้นดีขึ้นไปอีกขั้น โดยจำนวนเงินนี้จะเน้นไปที่การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ✨ นอกจากนี้ยังมี…

🌳 เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า ในกรุงเทพมหานครก็มีป่าขนาดใหญ่อย่าง “ป่าในกรุง” โดย กลุ่ม ปตท. ด้วย โดยจัดสรรพื้นที่ขนาด 12 ไร่ ให้ทุกคนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด เหมาะที่จะเป็นที่เที่ยวสบายๆ ของคนกรุงเทพฯ อีกด้วย ✔️ ซึ่งทุกคนสามารถมาเรียนรู้ธรรมชาติพร้อมๆ ไปกับการพักผ่อนได้ที่นี่อย่างมั่นใจในความสะอาดเพราะว่าได้รับมาตรฐาน SHA จากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมีมาตรการคัดกรองคนก่อนเข้าพื้นที่อีกด้วยนะ สำหรับช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook: https://www…

การมองหางานในสถานการณ์ปัจจุบันอาจดูเป็นเรื่องยาก วันนี้พี่วาฬเอาโครงการดีๆ สำหรับน้องจบใหม่มาฝาก แอบบอกก่อนเลยว่าโครงการ Restart Thailand เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่น้องจบใหม่หรือคนที่กำลังหางานเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในการเสริมแรงการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย ทำความรู้จักโครงการ Restart Thailand โครงการ Restart Thailand เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเตรียมจ้างแรงงานเพื่อขยายธุรกิจและโครางการต่างๆ ในปี 2564 เป็นจำนวนกว่า 22,000 …

5G – เทคโนโลยี 5G เป็นหัวใจสำคัญที่รวมเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างประโยชน์ให้ประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้าน “การศึกษา” ที่เทคโนโลยี 5G สามารถส่งเสริมการบูรณาการระบบการเรียนการสอนในยุค 4.0 กลุ่มทรูจึงนำอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education Smart University ด้วยแนวคิด True5G world of Smart Education มุ่งพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Inn…

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.9) มีพระราชดำรัสห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย “จริยธรรมสิ่งแวดล้อม” คือ หลักพึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกดำรงอยู่ได้อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับหลักจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและต่อยอดผลวิจัยให้เกิดคุณูปการสู่มวลมนุษยชาติไ…

รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมแม่วัยรุ่นให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมแม่วัยรุ่นให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา เพื่อจะได้มีโอกาสในการมีงานทำที่ดีและยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ให้แม่วัยรุ่นได้เรียนต่อในสถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้เป็นแม่ต้องหยุดเรียนหรือลาออก ทั้งนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสถานการณ์แม่วัยรุ่น ว่า อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 …

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ม.พะเยาเผยผลการดำเนินงาน 6 เดือน โครงการพัฒนาเมืองพะเยาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ คาดภายในปี 2565 ต้องขึ้นทะเบียน Learning city ของยูเนสโก ได้แน่นอน รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่าโครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึก…

แม็คโครขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู่รั้วมหาวิทยาลัย จับมือ ม.เกษตรฯ สร้างหลักสูตรออนไลน์ สอนธุรกิจอาหารครบวงจรให้นิสิต เพิ่มทางเลือกหางานหาเงินรับวิกฤตตกงานพุ่ง ในภาวะที่ประเทศไทยเจอกับวิกฤตโควิด-19 หลายคนตกงาน รวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่หางานยาก ในสถานการณ์เช่นนี้ มีอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารพอที่จะช่วยสามารถสร้างรายได้สร้างงานได้ โดยแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี หรือ MHA ภายใต้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้คนไทย จึงได้ขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู…

ศักยภาพของคนไทยแสดงให้โลกประจักษ์อีกครั้ง…เมื่อทีมมหิดล บีซีไอแล็บ (MAHIDOL BCILAB) โดย เกรียงไกร เตชะดี หนุ่มพิการผู้แข่งขัน (Pilot) จากประเทศไทย คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขันไซบาธอน 2020 (Cybathlon) ประเภทคลื่นสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ควบคุมการแข่งรถ (BCI) แค่คิด…ก็ขับรถแข่งได้ ทำสถิติ 2 นาที 56 วินาที ห่างจากผู้ชนะเลิศเพียง 4 วินาทีเท่านั้น ภายใต้การริเริ่มสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รศ.ดร.ยศชนั…

หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม บูม นศ. สนใจเรียน พร้อมโชว์ความสำเร็จของผู้เรียนจากการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคม ในงาน Idea Market #3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มี multi-skills รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผ่านหลักสูตร “สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ที่ผสานศาสตร์และวิชาความรู้หลากหลาย พร้อมกับแสดงผลงานนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมฝีมือนักศึกษาที่เชื่อมต่อระบบ Internet of Things (IoT) ในงาน “Idea Market #3 ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 16 -17 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยศรี…