ข้อมูลในหมวด ESG » Whale Energy Station
Tag

ESG

Browsing

🐳 มาดามโดโด้รู้ไหมว่าบ้านปูเขามีการตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยนะ 🍃 โดยมีหน้าที่ในการดูแลการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็เป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทอย่าง “Smarter Energy for Sustainability” ได้อย่างชัดเจน…

🍃 พี่วาฬไปเจอข่าวเกี่ยวกับบริษัทพลังงานที่น่าสนใจคือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอนนี้เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) จากการจัดอันดับโดย V.E. Moody’s ESG Solutions สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน ESG ระดับโลก 🍃 โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลประเภทนี้แสดงให้เห็นว่าเขาดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดีนั่นเอง ที่มาข้อมูล: https://thaipub…