พี่วาฬพาส่องนวัตกรรม SCG 3 เทรนด์เพื่อโลกของเรา | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬพาส่องนวัตกรรม SCG 3 เทรนด์เพื่อโลกของเรา

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพาส่องนวัตกรรม SCG  3 เทรนด์เพื่อโลกของเรา, Whale Energy Station

ล่าสุดพี่วาฬไปเห็น 3 เทรนด์ใหม่ของทาง SCG มานะ มีชื่อว่า ESG ย่อมาจาก สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล แล้วทำให้เกิดเทรนด์อะไรบ้างพี่วาฬจะบอกให้ฟัง 🌏

✅ อย่างแรกเลย เทรนด์พลังงานสะอาดด้วยนวัตกรรม SCG Solar Roof Solution และ EV Solution platform ที่จะสอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า EV นั้นเอง ⚡

✅ ต่อมานวัตกรรมเพื่อโลกอย่าง SCG Green Choice บรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้ลดปริมาณ Food Waste หรือขยะอินทรีย์นั้นเอง และเทรนด์สุดท้ายก็คือ Smart Farming ใช้เทคโนโลยียกระดับเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงไปด้วยกัน

จริง ๆ ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้โลกของเรานั้นดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปตท. บางจาก กฟผ. พี่วาฬหวังว่าในอนาตตประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไม่มีมลพิษ มีอากาศบริสุทธิ์ ที่ดีต่อคนดีต่อพี่วาฬด้วย 👍

ที่มาข้อมูล: https://futuretrend.co/esg-innovation-trends-scg/