พี่วาฬพาชมบ้านปูติด 1 ใน 100 บริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ » Whale Energy Station
ธุรกิจ

พี่วาฬพาชมบ้านปูติด 1 ใน 100 บริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพาชมบ้านปูติด 1 ใน 100 บริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่, Whale Energy Station

🍃 พี่วาฬไปเจอข่าวเกี่ยวกับบริษัทพลังงานที่น่าสนใจคือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอนนี้เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) จากการจัดอันดับโดย V.E. Moody’s ESG Solutions สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน ESG ระดับโลก

🍃 โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลประเภทนี้แสดงให้เห็นว่าเขาดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดีนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://thaipublica.org/2021/09/banpu-recognized-as-top-100-best-emerging-market-performers-in-esg/