พี่วาฬ & มาดามโดโด้พาไปดูการจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ของบ้านปูเพื่อตอกย้ำจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability” | Whale Energy Station
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬ & มาดามโดโด้พาไปดูการจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ของบ้านปูเพื่อตอกย้ำจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability”

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬ & มาดามโดโด้พาไปดูการจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ของบ้านปูเพื่อตอกย้ำจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability”, Whale Energy Station

🐳 มาดามโดโด้รู้ไหมว่าบ้านปูเขามีการตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยนะ

🍃 โดยมีหน้าที่ในการดูแลการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็เป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทอย่าง “Smarter Energy for Sustainability” ได้อย่างชัดเจนขึ้นนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3qw2udi