สิ่งแวดล้อม

โค้กคิดเพื่อโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

โค้กคิดเพื่อโลก, Whale Energy Station

“โคคา-โคล่า” ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งแบรนด์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวด  ตอนนี้ “โค้ก” ในประเทศไทยทำได้แล้วกับการใช้พลาสติกหมุนเวียนไม่รู้จบ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะพลาสติก ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ที่สามารถทำเช่นนี้ได้ หมายถึง ประเทศไทยมีเทคโนโลยีระดับโลกโดยบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GC  สามารถนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสะอาดตามมาตรฐานสากลสำหรับพลาสติก food grade  พร้อมกันนี้โค้กได้ร่วมมือกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขยายแคมเปญชวนผู้บริโภคคืนขวด “โค้ก” ทำให้เกิดเป็นขวดใหม่ไม่รู้จบ มีการจัดพื้นที่ด้านหน้ากูรเม่ต์ มาร์เก็ต ดิเอ็มควอเทียร์ เป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิล และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3s7DXOT