ข้อมูลในหมวด cocacola | Whale Energy Station
Tag

cocacola

Browsing

“โคคา-โคล่า” ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งแบรนด์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวด  ตอนนี้ “โค้ก” ในประเทศไทยทำได้แล้วกับการใช้พลาสติกหมุนเวียนไม่รู้จบ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะพลาสติก ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ที่สามารถทำเช่นนี้ได้ หมายถึง ประเทศไท…