ใช้คาร์บอนเครดิตสร้างแรงจูงใจธุรกิจลดคาร์บอน | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

ใช้คาร์บอนเครดิตสร้างแรงจูงใจธุรกิจลดคาร์บอน

Pinterest LinkedIn Tumblr

ใช้คาร์บอนเครดิตสร้างแรงจูงใจธุรกิจลดคาร์บอน, Whale Energy Station

บริษัทด้านพลังงานเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด แต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตสามารถลดหรือกำจัดก๊าซคาร์บอนได้ทั้งหมด เช่น เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน (CCS) ขณะเดียวกันก็ใช้วิธีลดปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษเพิ่มเติมด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนำมาชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ ที่ปล่อยออกมาเกินกว่าที่ถูกกำหนด 

ตอนนี้ ซาอุดีอาระเบีย ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมพลังงานพร้อมแล้วกับการจัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตในระดับภูมิภาคโดยจะเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต ตลาดเปิดกว้างให้ภาครัฐ เอกชนและบริษัทต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย  พี่วาฬเพิ่มเติมให้อีกนิดว่า ตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจพยายามดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายความเป็นทางทางคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยเราก็มีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นตัวกลางในการสร้างตลาดคาร์บอนเครดิตของไทย

ที่มาข้อมูล:  https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-launch-greenhouse-gases-crediting-scheme-early-next-year-2023-10-09/