เทคโนโลยี

เทคโนโลยีเปลี่ยนกระเบื้องมีตำหนิ เป็นคอนกรีตน้ำซึมผ่านเร็ว

Pinterest LinkedIn Tumblr

เทคโนโลยีเปลี่ยนกระเบื้องมีตำหนิ เป็นคอนกรีตน้ำซึมผ่านเร็ว, Whale Energy Station

พี่วาฬมาแชร์ความตั้งใจของอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องและเซรามิกที่ต้องการลดปัญหาวันสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม โดยทั่วไป สินค้ามีตำหนิในทุกรอบการผลิตมีปริมาณ 5-10% ของสินค้าทั้งหมด โรงงานส่วนใหญ่มักกำจัดทิ้งด้วยการบด ก่อนนำไปใช้ถมที่หรือฝังกลบ

บริษัท เคนไซซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเคยประสบปัญหาเดียวกันนี้ได้หันมาเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ‘คอนกรีตน้ำซึมผ่านเร็ว’ จากกระเบื้องมีตำหนิมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความแข็งแรง คงทนและน้ำซึมผ่านได้ดี เพื่อลดปัญหาวัสดุเหลือทิ้งและสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ปูพื้นทางเท้า จัดตกแต่งสวน หรือใช้งานกับสถานที่ที่มีระบบระบายน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังและช่วยระบายความร้อน พี่วาฬคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อโลกเรามาก ๆ ที่ธุรกิจมีการปรับกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยโมเดล BCG ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน

ที่มา :  https://www.nstda.or.th/home/news_post/sci-update-concrete-absorpt-water/