พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์, Whale Energy Station

ความร่วมมือของคนทั้งโลกเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้มุ่งไปที่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมากที่สุดในทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษย์ แต่ก๊าซเรือนกระจกไม่ได้มีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นนะ ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดคลื่นรังสีความร้อนได้ดี เมื่อใดที่ก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปในชั้นบรรยากาศจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น วันนี้พี่วาฬจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักก๊าซเรือนกระจกตัวอื่น ๆ กันบ้าง

พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์, Whale Energy Stationพี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์, Whale Energy Station พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์, Whale Energy Station พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์, Whale Energy Station พี่วาฬชวนรู้ ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์, Whale Energy Station

ที่มาข้อมูล :  https://actionforclimate.deqp.go.th/knowledge/2537/