สิ่งแวดล้อม

ทางเลือกใหม่! เทคนิคจัดการขยะอาหาร ‘ไบโอชาร์’

Pinterest LinkedIn Tumblr

ทางเลือกใหม่! เทคนิคจัดการขยะอาหาร ‘ไบโอชาร์’, Whale Energy Station

เพื่อน ๆ รู้ไหม? ทุกวันนี้แค่ในไทยก็มีขยะอาหาร 9.68 ล้านตันเลยทีเดียว 🥗🗑️

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ท่ีหลายคนอาจมองข้าม แต่นักวิจัย มจธ. ค้นพบวิธีจัดการขยะอาหารด้วยเทคนิค ‘ไบโอชาร์’ ที่จะเปลี่ยนขยะอาหารเป็นพลังงาน ⚡

✨ ‘ไบโอชาร์’ คือ ถ่านชีวภาพจากขยะเศษอาหาร ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนพลังงาน และจัดการปัญหาขยะอาหารให้ไปพร้อมกัน

โดยกระบวนการผลิตคือ การนำขยะอาหารมาผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (กระบวนการความร้อนเคมี) และนำไปควบคุมอุณหภูมิในโตรเจน ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอชาร์ออกมา

และทางนักวิจัยก็จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตที่อาจจะสามารถสร้างไบโอชาร์ที่มีคุณสมบัติต่างกันได้ พี่วาฬเองก็หวังว่าเทคโนโลยีนี้จะขยายผลงานวิจัยไปยังภาคอุตสาหกรรม และช่วยลดขยะอาหารในโลกของเราได้เยอะขึ้น 💙

 

ที่มาข้อมูล : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1118101