ข้อมูลในหมวด พลังงานทดแทน | Whale Energy Station
Tag

พลังงานทดแทน

Browsing

พลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องน่าจับตามองมากในปัจจุบันเพราะเป็นพลังงานที่ใช้ได้โดยไม่มีวันหมด วันนี้พี่วาฬเลยอยากชวนทุกคนมารู้จักกับพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น รับรองว่าเข้าใจง่าย และต้องอยากเปลี่ยนไปใช้พลังงานเหล่านี้แน่นอน ที่มาข้อมูล: https://www.greenpeace.org/…/renewables/renewable-global/ https://tdri.or.t…

พลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งหาได้จากหลายแห่ง ⚡ วันนี้พี่วาฬเลยอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับพลังงานทดแทนแบบเจาะลึกอย่างเข้าใจง่าย รับรองว่าถ้าได้รู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วต้องเริ่มอยากใช้แน่นอน ✔️ ที่มาข้อมูล: https://www.youtube.com/watch?v=gDkFkDzn1bs&t=17s https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-22232.aspx?page=6 https://kmc.exim.go.th/detail/economy-news/20200726223533 http://www.khaoko.com/checkin/windturbine.html https://www.iurban.in.th/greenery/l-solar-the-bige…

อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าภูมิภาคยุโรปสนใจในการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น วันนี้พี่วาฬเลยอยากพาทุกคนมารู้จักฟาร์มกังหันลม Dogger Bank Wind Farms💨 ซึ่งเป็นฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยโครงการนี้มีกังหันลมจากบริษัท General Electric มีกำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์ สูง 260 เมตรซึ่งเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้ 4.5 ล้านหลังต่อปี⚡️ ที่มาข้อมูล: https://www.cnbc.com/2020/01/17/work-starts-on-huge-wind-farm-that-could-power-4point5-million-homes.html

Nicola Evan หัวหน้าฝ่ายการตลาดของมูลนิธิ Ellen MCArthur กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำลังหันมาใช้พลังงานทดแทนและลด Carbon Footprint มากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 55% หากเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

💚Green Hydrogen เป็นพลังงานที่ถูกคาดหวังว่าเป็นพลังงานหลักเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ราคาของพลังงานทดแทนกำลังลดลง จึงทำให้ Green Hydrogen ก็เป็นพลังงานใหม่ในตลาดที่มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานนั่นเอง ที่มาข้อมูล : https://energywatch-inc.com/energy-market-trends-2021/

LNG หรือ Liquefied Natural Gas เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของพลังงานธรรมชาติ เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นตัวเสริมสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดที่ปลอดภัย และเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ก๊าซ LNG เป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนั่นเอง ที่มาข้อมูล: https://sites.google.com/site/khwamrurxbtaw2013/home/lng-khux-xari

ทุกคนอาจสงสัยว่าอาหารเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานเคมีได้ยังไง ในขณะที่เราคุยกันเรื่องพลังงานทุกคนอาจจะคิดไปถึงไฟฟ้าหรือพลังงานต่างๆ แต่อาหารเองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานโดยอาหารเป็นพลังงานเคมีรูปแบบหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ซ่อมแซม และขยายพันธุ์ โดยหน่วยวัดพลังงานของพลังงานเคมีจะอยู่ในรูปของแคลอรีหรือจูลส์ พลังงานที่ได้จากอาหารจะถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายระหว่างการย่อยและแปรสภาพไปเป็นพลังงานหรือความร้อนนั่นเอง ที่มาข้อมูล: https://www.valdaenergy.com/blogs/8-fun-energy-…

⚡ ค่าเฉลี่ยกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ขนาด 2.5-3 เมกะวัตต์ ) สามารถผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้ถึง 1,500 หลังต่อปีเลยทีเดียว 💨 ในปัจจุบันมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณนอกชายฝั่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีแนวโน้มที่โลกของเราจะมีพลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเอง ที่มาข้อมูล: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/renewable-energy-facts

☀️ การใช้พลังงานทดแทนถูกคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ถึง 78% ช่วงระหว่างปี 2015 – 2040 โดยพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดคือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง ☀️ โดยมีการคาดการณ์ว่า พลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐอมริกาจะเติบโตจาก 11% ของเป็น 48% ภายในปี 2050 ที่มาข้อมูล: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/renewable-energy-facts

พี่วาฬบอกเลยว่าพลังงานทดแทนที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกคือพลังงานจากน้ำ โดยเป็นพลังงานที่สร้างด้วยเขื่อน พลังงานน้ำนี้มีสัดส่วนการใช้กว่า 54% ของพลังงานทดแทนทั้งหมดและแปรสภาพไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 18% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งโลกเลยทีเดียว ที่มาข้อมูล: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/renewable-energy-facts?fbclid=IwAR0z0weuDSONUT-k5Z-W9dc1bOwGBrT4-2OuhJ814UraQLwj5db8V1hw2Ps