NGV ก๊าซธรรมชาติ ข่าวพลังงาน

LNG คืออะไรกันนะ? ทำไมคนทั่วโลกถึงให้การยอมรับ

Pinterest LinkedIn Tumblr

LNG คืออะไรกันนะ? ทำไมคนทั่วโลกถึงให้การยอมรับ, Whale Energy Station

LNG หรือ Liquefied Natural Gas เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของพลังงานธรรมชาติ เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นตัวเสริมสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดที่ปลอดภัย และเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ก๊าซ LNG เป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://sites.google.com/site/khwamrurxbtaw2013/home/lng-khux-xari