Author

whalewriter

Browsing

🌎 พี่วาฬกับลัคกี้มาเที่ยวไกลข้ามซีกโลกกันเลยทีเดียว เพราะว่าอยากมาดูการลงนามข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างองค์การพลังงานแห่งละตินอเมริกา (OLADE) และสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) ♻️ โดยมีความพยายามที่จะขยายการใช้งานพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให…