อาหารก็คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานเคมีเหมือนกันนะ » Whale Energy Station
LifeStyle ข่าวพลังงาน

อาหารก็คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานเคมีเหมือนกันนะ

Pinterest LinkedIn Tumblr

อาหารก็คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานเคมีเหมือนกันนะ, Whale Energy Station

อาหารก็คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานเคมีเหมือนกันนะ, Whale Energy Station ทุกคนอาจสงสัยว่าอาหารเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานเคมีได้ยังไง ในขณะที่เราคุยกันเรื่องพลังงานทุกคนอาจจะคิดไปถึงไฟฟ้าหรือพลังงานต่างๆ แต่อาหารเองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานโดยอาหารเป็นพลังงานเคมีรูปแบบหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ซ่อมแซม และขยายพันธุ์

โดยหน่วยวัดพลังงานของพลังงานเคมีจะอยู่ในรูปของแคลอรีหรือจูลส์ พลังงานที่ได้จากอาหารจะถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายระหว่างการย่อยและแปรสภาพไปเป็นพลังงานหรือความร้อนนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://www.valdaenergy.com/blogs/8-fun-energy-facts