ข้อมูลในหมวด ความยั่งยืน | Whale Energy Station
Tag

ความยั่งยืน

Browsing

ตอนนี้กลุ่มธุรกิจสามประสาน คือ บุญรอด บริวเวอร์รี  ปตท. และไออาร์พีซี ได้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมต่อยอดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. โดย PRISM (Petrochemical and Refining Integrated Synergy Managemen…

“โคคา-โคล่า” ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งแบรนด์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวด  ตอนนี้ “โค้ก” ในประเทศไทยทำได้แล้วกับการใช้พลาสติกหมุนเวียนไม่รู้จบ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะพลาสติก ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ที่สามารถทำเช่นนี้ได้ หมายถึง ประเทศไทยมีเทคโนโลยีระดับโลกโดยบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GC  สามารถนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสะอาดตามมาตรฐานสากลสำหร…

เพื่อน ๆ รู้ไหม ว่ามีพลังงานบางอย่างที่หนุนส่งให้โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.แม่แจ่ม ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ พลังงานที่ว่านั้นมาจากการสนับสนุนของ OR ที่มีเป้าหมายขยายผลองค์ความรู้การปลูกกาแฟภายใต้ไม้ร่มเงา (ไม้เศรษฐกิจ) ช่วยลดการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิตกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ OR ย…