สิ่งแวดล้อม

บุญรอดฯ – ปตท. – ไออาร์พีซี พวกเขาร่วมมือทำอะไรกัน?

Pinterest LinkedIn Tumblr

บุญรอดฯ – ปตท. – ไออาร์พีซี    พวกเขาร่วมมือทำอะไรกัน?, Whale Energy Station

ตอนนี้กลุ่มธุรกิจสามประสาน คือ บุญรอด บริวเวอร์รี  ปตท. และไออาร์พีซี ได้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมต่อยอดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. โดย PRISM (Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายได้ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG)

พี่วาฬขอแชร์ตัวอย่างดี ๆ ของนวัตกรรมที่พัฒนาจากการที่พวกเราช่วยกันแยกขยะขวดพลาสติกใช้แล้ว เมื่อพลาสติกเหล่านั้นถูกส่งกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิล เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับใช้งานได้ต่อไปโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองการนำเม็ดพลาสติกใหม่มาผลิต ยกตัวอย่างแบรนด์สินค้า “POLIMAXX” ของไออาร์พีซีที่สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งในกลุ่มพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกที่มีพืชเป็นส่วนผสมหลักในการผลิต (Bio-Based)  หรืออย่างกลุ่มบุญรอดฯ เบอร์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ถ้านำขวดพลาสติก PET มารีไซเคิล ก็จะได้เม็ดพลาสติก rPET  ซึ่งกลุ่มบุญรอด ฯ สามารถนำไปผลิตขวดพลาสติกได้ใหม่ หรือนำไปผลิตเป็นเส้นใยสิ่งทอทำเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น แล้วถ้านำพลาสติก HDPE ซึ่งมีความทานทนสูงมารีไซเคิลก็จะได้ rHDPE นำไปผลิตสินค้าที่ต้องการความคงทนได้อีกมากมาย เช่น พาเลท  ลังบรรจุขวด  แกลลอนบรรจุของเหลวหรือถังเก็บน้ำใช้ตามบ้าน

ที่มา : https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-40961.aspx