พี่วาฬและมาดามโดโด้ชวนรู้ เรื่อง ‘ฉลากคาร์บอน’ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬและมาดามโดโด้ชวนรู้ เรื่อง ‘ฉลากคาร์บอน’

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและมาดามโดโด้ชวนรู้  เรื่อง ‘ฉลากคาร์บอน’, Whale Energy Station

ฉลากคาร์บอนที่ติดบนสินค้าเป็นการแสดงข้อมูลให้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าเหล่านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณเท่าไหร่ นับตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน วันนี้พี่วาฬจะพาไปรู้จักประเภทของฉลากคาร์บอนกันนะครับ 

ฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ฉลากบอกการปล่อยคาร์บอนต่ำ แสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน
  2. ฉลากบอกระดับการปล่อยคาร์บอน แสดงระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เช่น ระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือแสดงระดับการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. ฉลากบอกขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  4. ฉลากบอกปริมาณการชดเชยคาร์บอน

หากเพื่อน ๆ เลือกใช้สินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน  ก็เท่ากับได้ช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคร้าบ  

ที่มาข้อมูล: https://petromat.org/home/carbon-label/