มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน

Pinterest LinkedIn Tumblr

มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน, Whale Energy Station

พี่วาฬอยากแชร์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมีแรงผลักดันมากขึ้นกว่าเดิม  ตอนนี้ Google แพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่กำลังเตรียมแผนงานเพื่อความยั่งยืน ด้วยการพัฒนา AI ในแอปพลิเคชันกูเกิลที่สามารถแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้คนมีทางเลือกเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น โดยเน้นไปที่ข้อมูลด้านการขนส่งและพลังงาน ซึ่งเป็นสองภาคส่วนที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมากที่สุด  มีวิธีใหม่ ๆ อะไรบ้างที่กูเกิลช่วยได้ 

มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน, Whale Energy Station มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน, Whale Energy Station มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน, Whale Energy Station มหัศจรรย์ AI ช่วยลด CO2 ด้านการขนส่งและพลังงาน, Whale Energy Stationที่มา : https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-transportation-energy-emissions-reduction/