How to กินอย่างไร ช่วยโลก! | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

How to กินอย่างไร ช่วยโลก!

Pinterest LinkedIn Tumblr

How to กินอย่างไร ช่วยโลก!, Whale Energy Station

เพื่อน ๆ รู้ไหม เราสามารถเซฟโลก เซฟการใช้พลังงานด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เราสร้างขึ้นจากการกินการอยู่ในทุก ๆ วันได้ พี่วาฬจะมาบอกวิธีกินแบบไคลเมททาเรียน (Climatarian) ซึ่งเป็นการบริโภคเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อนนั่นเอง พี่วาฬลองทำแล้วไม่ยากเลย ไปดูกันมีวิธีอะไรบ้าง 

1.งดกินบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งมาจากสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงในระบบปศุสัตว์ 

2.เลือกกินอาหารประเภทธัญพืช ผัก ผลไม้ ที่กระบวนการเพาะปลูกพึ่งพาปัจจัยการผลิตน้อย 

3.ลดขยะอาหารด้วยการจับจ่ายที่พอดีไม่เหลือทิ้ง หรือกลายเป็นของเสียค้างตู้เย็น 

4.ซื้อผลิตภัณฑ์ออแกนิคในท้องถิ่น ได้กินของสดใหม่และไม่สิ้นเปลืองพลังงานด้านการขนส่ง 

5.เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อัพไซคลิง 

ที่มาข้อมูล:  https://home.maefahluang.org/17695055/trendclimatarian