สิ่งแวดล้อม

GC มอบถังขยะ upcycle ขวด PET

Pinterest LinkedIn Tumblr

GC มอบถังขยะ upcycle ขวด PET, Whale Energy Station

คนละไม้ละมือ ช่วยกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ วันนี้พี่วาฬยิ้มได้ทั้งวันเลยที่เห็นข่าวว่า GC มอบถังขยะอัพไซเคิลสำหรับขยะติดเชื้อซึ่งทำจากพลาสติกใช้แล้วให้กับเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล

ถังขยะอัพไซเคิลที่เห็นทำมาจากขวดพลาสติกใช้แล้วจาก 3 โรงพยาบาล นำเข้ากระบวนการรีไซเคิลกว่า 1.76 ตัน คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกลดการฝังกลบทั้งสิ้น 1,816.62 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (คำนวณจากขวด PET ขนาด 600 ML) หรือเทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 191 ต้น 

พี่วาฬจำได้ว่า GC มีโครงการการอัพไซคลิงพลาสติกโดยทำร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วและยังคงเดินหน้าทำต่อเนื่อง แบบนี้แหละถึงจะเป็นการช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ที่มาข้อมูล  :  https://bit.ly/3KHXE6i