สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬว้าว ที่ UK สอน AI แยกขยะก่อนรีไซเคิล

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬว้าว ที่ UK สอน AI แยกขยะก่อนรีไซเคิล, Whale Energy Station

พี่วาฬว้าวมากกับแนวคิดนี้ จากปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกปนเปื้อน มีรูปร่างผิดแปลกไปเพราะการทิ้งผิดวิธี ทำให้ยากต่อการนำไปคัดแยกเพื่อการรีไซเคิล แต่นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นนี้จะแยกขยะได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Greyparrot บริษัทสตาร์ทอัพในอังกฤษได้สร้างระบบ AI ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และคัดแยกขยะในโรงงานแปรรูปขยะและโรงงานรีไซเคิลขยะ 

AI จะแยกขยะได้ดีก็ต่อเมื่อเราสอนให้ AI รู้จักขยะต่างๆ ให้มาก บริษัทใช้วิธีติดตั้งกล้องไว้เหนือสายพานลำเลียงขยะและรีไซเคิลประมาณ 50 แห่งในยุโรป โดยใช้ซอฟต์แวร์ AI เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ไหลผ่านไปแบบเรียลไทม์ ปัจจุบัน AI ของ Greyparrot ติดตามวัตถุขยะ 32 พันล้านชิ้นต่อปี และบริษัทได้สร้างแผนที่ดิจิทัลขนาดใหญ่ของขยะเพื่อให้ธุรกิจกำจัดของเสียนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

ยุคนี้แม้แต่การแยกขยะยังต้องพึ่งพา Big data สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของ AI น่าจะส่งผลให้เทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ซ้ำเพิ่มมากขึ้น 

 ที่มาข้อมูล  :  https://www.bbc.com/news/business-66042169