ข่าวพลังงาน

พลังงานฟิวชัน แหล่งพลังงานใหม่ที่ยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

พลังงานฟิวชัน แหล่งพลังงานใหม่ที่ยั่งยืน, Whale Energy Stationความก้าวหน้าล่าสุดของการศึกษา “พลังงานฟิวชัน” ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ที่มีความยั่งยืน ต้องยกให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ กฟผ. รวมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาเครื่องโทคาแมค ชิ้นส่วนของเครื่องโทคาแมค HT-6M ที่ได้รับมอบจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ ประเทศจีน 

เครื่องโทคาแมค เป็นเครื่องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นการเลียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลาสมาพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็ก ซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรกับโลกเพราะไม่ก่อให้เกิดฝุ่นควันและก๊าซเรือนกระจก ไม่ปล่อยสารกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศด้วย 

เรียกได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต และนวัตกรรมที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ รวมทั้งสามารถสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมระบบรางของไทยในอนาคตได้อีกด้วย เจ๋งไปเลย

ที่มาข้อมูล  :   https://www.egat.co.th/home/20230615-mis01/