กากกาแฟช่วยลดโลกร้อนได้ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

กากกาแฟช่วยลดโลกร้อนได้

Pinterest LinkedIn Tumblr

กากกาแฟช่วยลดโลกร้อนได้, Whale Energy Station

กากกาแฟ คือ หนึ่งในขยะที่โดนทิ้งกว่า 6 ล้านตันต่อปี โดยการกำจัดทำได้โดยการฝังกลบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้นำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ อีกทั้งยังทำให้โลกร้อนด้วยนะ

แต่ในตอนนี้สตาร์ทอัพจากอังกฤษอย่าง Bio-Bean ได้ทำการเปลี่ยนกากกาแฟให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพโดยใช้กากกาแฟ 7,000 ตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับการฝังกลบเลยทีเดียว

ที่มาข้อมูล: https://edition.cnn.com/2020/05/14/business/coffee-grounds-recycling-gec-spc-intl/index.html