ปตท.สผ. ส่งต่อความช่วยเหลือแก่สาธารณสุข | Whale Energy Station
ธุรกิจ

ปตท.สผ. ส่งต่อความช่วยเหลือแก่สาธารณสุข

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท.สผ. ส่งต่อความช่วยเหลือแก่สาธารณสุข, Whale Energy Station

🩺 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับบริษัทผู้ร่วมทุน เพื่อส่งต่อน้ำใจให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขด้วยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยส่งมอบที่นอนและชุดเครื่องนอนมูลค่ากว่า 300,000 บาทอีกด้วย

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/2U2c3CX