พี่วาฬชวนรู้ การปลูกต้นไม้หล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไรบ้าง | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬชวนรู้ การปลูกต้นไม้หล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไรบ้าง

Pinterest LinkedIn Tumblr

เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ ตอนนี้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยล้านไร่ไปเพียงเล็กน้อย หรือราว 31.50 % ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด ในแต่ละปีพื้นที่ป่าจำนวนมากได้รับการอนุรักษ์ แต่ก็มีบางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยใช้ประโยชน์กลับคืนไปเป็นป่าเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะผู้คน ชุมชน เริ่มให้ความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวนั่นเอง 

การปลูกป่าเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ กำลังเป็นเทรนด์ทั้งในภาคธุรกิจและภาคประชาชน พี่วาฬเลยอยากให้เพื่อน ๆ ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ แค่คนละ 1 ต้นก็ช่วยให้โลกเย็นลงและเพิ่มสมดุลสภาพแวดล้อมได้ 

มาดูกัน ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น เราและโลกได้อะไรบ้าง 

ที่มาข้อมูล  : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bzrwJha6LHsT1A6Q8qyqRvNizm1ZBpc51MWsHNJSKwFGgDb7hNVpymzrScDv27Gil&id=100076560903722&mibextid=Nif5oz