รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ? | Whale Energy Station
ธุรกิจ

รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบกับปัญหากับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วน ทั้งสุขภาพร่างกาย สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบัน แต่การดำเนินธุรกิจ ปตท. เองยังคงเป็นที่ 1 ที่มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลายคนสงสัยใช่มั้ยครับว่า รายได้ ปตท. มาจากไหน ทำไมถึงมีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด และรัฐยังเกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมต้องนำรายได้ส่งรัฐ พี่วาฬรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วฮะ

รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ?, Whale Energy Station

รายได้ ปตท. มาจากไหนบ้าง?

ถ้าอยากรู้ว่ารายได้ ปตท. มาจากทางไหนบ้าง เราต้องเริ่มจากการรู้จักธุรกิจและดูโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกันฮะ ว่าที่เขาทำ มีอะไรบ้าง โดยวันนี้ เราจะมาดูโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่งแบ่งออกเป็นธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

  1. ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเอง (รายได้ที่เป็นรายได้หลัก) ประกอบด้วย
  • กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ทำหน้าที่จัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซธรรมชาติ และจัดจำหน่าย รวมถึง การขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

  • กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ประกอบธุรกิจด้านการจัดหา การนำเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ (Out-Out Trading) ครอบคลุมน้ำมันดิบ คอนเดนเสทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ มีการให้บริการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน และการจัดหาเรือขนส่งต่างประเทศ เพื่อช่วยในการแสวงหาโอกาสและเพิ่มมูลค่าทางการค้าของผลิตภัณฑ์

  • กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินงานด้านวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัลและเทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงพัฒนาธุรกิจ New Business S-Curve โดยสร้างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจหลักของ ปตท. การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ ปตท. อาทิ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พัฒนาต้นแบบและแสวงหาโอกาสดำเนินธุรกิจ New Business S-Curve รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ถ้าถามว่า รายได้ ปตท. ที่เป็นรายได้จากธุรกิจหลักมีอะไรบ้าง?

ก็ตอบได้ว่าเป็น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

มีธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ทำการการจัดหา การนำเข้า การส่งออก  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี

และธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม เป็นธุรกิจใหม่

รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ?, Whale Energy Station

  1. ธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม (รายได้ที่มาจากการเป็นผู้ถือหุ้น)
  • ธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ

ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”) ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเป็นหลัก

  • ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

  • ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก

ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ (OR) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ครอบคลุมการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันปตท. และตลาดขายส่งน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 และการตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing) ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน และเรือขนส่ง เป็นต้น

  • ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ

ดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ดำเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และดำเนินการผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

รายได้ ปตท. ในส่วนนี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า “รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน” เพราะว่ามีการลงทุนกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก (OR) ที่มีการดำเนินธุรกิจ Non-Oil นับว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ รายได้ ปตท. มาจากการเป็นเพียงผู้ถือหุ้น เท่านั้น

รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ?, Whale Energy Station

สาเหตุที่ต้องนำ รายได้ ปตท. ส่งรัฐ

เป็นเพราะว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เริ่มแปรรูปมาตั้งแต่ ปี 2540 และเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2544 ถึงแม้จะจดทะเบียนแล้วแต่รัฐก็ยังมีหุ้นส่วนที่ถืออยู่ใน ปตท. เพราะทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 พันล้านหุ้น โดยมี กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จึงต้องมีการนำส่งปันผลในแต่ละปีที่ได้จาก รายได้ ปตท. กลับคืนไปยังรัฐที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนั้นเอง

รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ?, Whale Energy Station

ที่มาของภาพ : PTT Insight

โดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของ  PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จาก เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ที่นี่ www.set.or.th

 

รายได้ ปตท. เป็น 1 ใน 10 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุด

รัฐวิสาหกิจ คือองค์กรธุรกิจของรัฐหรือองค์กรธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ลงทุน 100% ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ในทุกๆ สิ้นปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะมีการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น โดยปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา รายได้ ปตท. เป็น 1 ใน 10 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินเข้ารัฐสูงสุด

รายได้ ปตท. ไม่ได้มีแต่น้ำมัน แล้วมาจากไหน ทำไมต้องนำส่งรัฐ?, Whale Energy Station

โดยในเดือน กันยายน 2563  สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวมจำนวน 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณจำนวน 188,800 ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 46,598 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 8,890 ล้านบาท

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715 ล้านบาท

8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 6,230 ล้านบาท

9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท

10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660 ล้านบาท

และอื่นๆ 22,529 ล้านบาท

รวม 188,861 ล้านบาท

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 

ธุรกิจที่ ปตท. ทำอยู่เป็นธุรกิจพลังงาน ที่ยังคงสำคัญสำหรับประเทศไทยเสมอ ตัวองค์กรเองจึงสร้างรายได้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้สมกับการเป็นบริษัทผู้นำ แต่การแปรรูปที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอดีต ยังมีกลุ่มคนที่รู้สึกต่อต้าน ไม่เห็นด้วยจึงเกิดการตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับตัวโครงสร้างธุรกิจและแหล่งที่มาของรายได้อยู่เสมอเช่นกัน แต่ถ้าคุณเป็น 1 ในกลุ่มคนนั้นสนใจและอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับรายได้ ปตท. เราขอชวนคุณมาเป็นชาวพลังงานเลิฟเวอร์กับพี่วาฬ สามารถติดตามข่าวเทคโนโลยี องค์กรนวัตกรรม และความรู้พลังงานอื่นๆ เพิ่มเติมกันอีกฮะ

 

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : thaigov.go.th, pttplc.com – investor, pttplc.com – products, sepo.go.th

 

สามารถติดตามได้ที่ www.whaleenergystation.com

Facebook Fanpage : www.facebook.com/whaleenergystation

Twitter: www.twitter.com/WhaleEnergy

Instagram: www.instagram.com/whaleenergystation/