ธุรกิจ

กำไร ปตท. มาจากไหน นำไปทำอะไรบ้าง

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท. เป็น 1 ใน 10 รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้รายได้แผ่นดินเข้ารัฐสูงสุดในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการนำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุด ก็หมายความว่าต้องทำรายได้ ได้สูงอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา กำไร ปตท. อาจจะลดลงกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่กำไรถูกแบ่งเป็นสัดส่วนและนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์ พี่วาฬขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกำไร ปตท. กันฮะ

กำไร ปตท. มาจากไหน นำไปทำอะไรบ้าง, Whale Energy Station

กำไร ปตท. มาจากไหน

กำไร คือ ส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนำ “รายได้รวม” กับ “ค่าใช้จ่ายรวม” มักจะเรียกอย่างเป็นทางการว่า “กำไรสุทธิ” ถ้าเราอยากรู้ว่ากำไร ปตท. มาจากไหน ต้องย้อนกลับไปดูถึงแหล่งที่มาของรายได้ ปตท. คำตอบคือ กำไร ของปตท. มาจาก ธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนในบริษัทลูกหลาย ๆ ธุรกิจ ประกอบไปด้วย ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเอง และ ธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (https://ptt.listedcompany.com/misc/ar/20200313-ptt-ar2019-th.pdf) ปตท. ทำกำไรสุทธิ ได้ถึง 92,951 ล้านบาท โดยกำไรหลักมาจาก

กำไร ปตท. มาจากไหน นำไปทำอะไรบ้าง, Whale Energy Station

 1. ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเอง (กำไรที่ได้จากรายได้หลัก) ประกอบด้วย
 • กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (63%)
 • กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (-23%)
 • กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม (65%)
 1. ธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม (กำไรที่มาจากรายได้ของการเป็นผู้ถือหุ้น)
 • ธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ (52%)
 • ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น (-31%)
 • ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก (83 %)
 • ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ / ถ่านหิน (​​-2.09%)

ทั้งนี้ กำไร ปตท. ในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่เป็นธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม มีการปรับลดลงจากปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ราคาขายอ้างอิงราคาปิโตรเคมีซึ่งปรับลดลงมาก ในขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นปรับลดลงตามสถานการณ์โลกดังกล่าวข้างต้น

สัดส่วน กำไร ปตท. แบ่งอย่างไร

การแบ่งสัดส่วนกำไร ปตท. จะนำไปลงทุนแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และนำส่งเงินให้รัฐในรูปแบบเงินปันผลและภาษี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งใน 100% จะแบ่งสัดส่วนออกเป็น

 • การลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ 8%
 • ส่งกระทรวงการคลังและกองทุนวายุภักษ์ในรูปแบบเงินปันผล 8%
 • นำส่งรัฐในรูปแบบของภาษีเงินได้ 3%
 • ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ กว่า แสนราย 1%

 

ตั้งแต่ปี 2544 – 2563 ปตท. นำเงินส่งรัฐในรูปแบบของเงินภาษีและเงินปันผล รวมประมาณ 988.905 ล้านบาท

กำไร ปตท. มาจากไหน นำไปทำอะไรบ้าง, Whale Energy Station

กำไร ปตท. คืนสู่สังคมและประเทศยังไงบ้าง

สัดส่วนกำไร ปตท. ในส่วนของการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ นั้นถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดจากเปอร์เซ็นต์กำไร ปตท. ทั้งหมด เพราะเป็นการคืนทุนสู่สังคม ที่ต่อยอดความมั่นคงให้กับประเทศทางด้านต่าง ๆ  ความมั่นคงในที่นี้ รวมไปถึงในยามที่ประชาชนในประเทศไทย ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ จนได้รับความเดือดร้อน ปตท. เองจะนำกำไรในส่วนนี้เข้ามาสานต่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เราอาจจะเห็นผ่านตามาบ่อยครั้ง นั่นเอง

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), PTT Insight

 

สามารถติดตามข่าวเทคโนโลยี องค์กรนวัตกรรม และความรู้พลังงานอื่นๆ เพิ่มเติมกันอีกฮะ

สามารถติดตามได้ที่ www.whaleenergystation.com

Facebook Fanpage : www.facebook.com/whaleenergystation

Twitter: www.twitter.com/WhaleEnergy

Instagram: www.instagram.com/whaleenergystation/