ญี่ปุ่นไม่ธรรมดา นวัตกรรมกังหันลมรับพลังพายุ | Whale Energy Station
พลังงาน

ญี่ปุ่นไม่ธรรมดา นวัตกรรมกังหันลมรับพลังพายุ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ญี่ปุ่นไม่ธรรมดา นวัตกรรมกังหันลมรับพลังพายุ, Whale Energy Station

พี่วาฬเคยได้ยินมาว่าอุปสรรคและความทุกข์ยากเป็นบ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา เห็นท่าจะจริง ดูอย่างประเทศญี่ปุ่นนั่นไงที่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่จากความเดือดร้อนที่ต้องเผชิญ พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเร่งส่งเสริมโดยอาศัยลมนอกชายฝั่งเป็นหลัก แต่เพราะญี่ปุ่นต้องเผชิญกับพายุโซนร้อนและไต้ฝุ่นเฉลี่ย 26 ลูกต่อปีและหลายครั้งที่พายุพัฒนาความรุนแรงไปเป็นไซโคลน สภาพการณ์เช่นนี้จึงเป็นเรื่องยากในการนำพลังงานลมมาใช้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทสตาร์ทอัพ Challenergy จึงเริ่มพัฒนากังหันลมสมรรถนะใหม่ โดยมองว่าพายุไม่ใช่ภัยพิบัติ แต่เป็นพลังงานมหาศาลที่ควรนำมาใช้ประโยชน์ 

กังหันลมทั่วไปมีใบพัดที่เสี่ยงต่อการถูกทำลายจากพายุ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พวกเขาได้นำ ‘Magnus Vertical Axis Wind Turbine’ ซึ่งใช้การหมุนรอบของกังหันลมตั้งตรงที่หมุนไปตามทิศทางของลม การออกแบบเช่นนี้ทำให้กังหันมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้สามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และจีน ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน

ที่มา :  https://thelogicalindian.com/sustainability/challenergy-develops-wind-turbine-to-generate-energy-in-typhoons-38718