ข้อมูลในหมวด windpower | Whale Energy Station
Tag

windpower

Browsing

พี่วาฬเคยได้ยินมาว่าอุปสรรคและความทุกข์ยากเป็นบ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา เห็นท่าจะจริง ดูอย่างประเทศญี่ปุ่นนั่นไงที่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่จากความเดือดร้อนที่ต้องเผชิญ พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเร่งส่งเสริมโดยอาศัยลมนอกชายฝั่งเป็นหลัก แต่เพราะญี่ปุ่นต้องเผชิญกับพายุโซนร้อนและไต้…