นวัตกรรม AI สามารถเข้ามามีส่วนช่วยด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง | Whale Energy Station
เทคโนโลยี

นวัตกรรม AI สามารถเข้ามามีส่วนช่วยด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

Pinterest LinkedIn Tumblr

จากนี้ไปเทคโนโลยี AI จะมาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญเพื่อให้เราสามารถรับมือกับภาวะโลกร้อนได้ ..จริงหรือ? ลองดูตัวอย่างการใช้ AI มาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม