เทคโนโลยี

รู้จักไหม BCG Model โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้จักไหม BCG Model โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน, Whale Energy Station

📌 ช่วงนี้หลายคนคงได้ยินเรื่องของ BCG Model กันมาไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่ วันนี้พี่วาฬและโอซูลาร์จะมาเล่าให้ทุกคนเข้าใจกัน 

 

ตัวย่อของ BCG ก็คือ
✅ Bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากร
✅ Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด และได้ยาวนานที่สุด
✅ Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียวเน้นสร้างผลดี ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความยั่งยืนให้กับเราทุกคน


🏢 ตอนนี้มีบริษัทในประเทศไทยของเราเริ่มทำ BCG Model หรือมีส่วนช่วยในการพัฒนา BCG Model นั้น เช่น ปตท. SCG เป็นต้น พี่วาฬกับโอซูลาร์อยากเห็น BCG Model สำเร็จ และดีมากขึ้น ๆ อีกดีต่อคนไทย และดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 🥰

 

ที่มาข้อมูล: https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/what-is-bcg-economy-model/
https://mgronline.com/business/detail/9640000118137