เดินหน้าไปด้วยกัน! องค์กรไหนบ้างที่ดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน | Whale Energy Station
Other

เดินหน้าไปด้วยกัน! องค์กรไหนบ้างที่ดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

เดินหน้าไปด้วยกัน! องค์กรไหนบ้างที่ดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน, Whale Energy Station

🏢 ในปี 2566 หลายองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เร่งเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อความ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากหน่วยงานต้องทั้งดูแลธุรกิจ และต้องหันมาใส่ใจเรื่อง ♻ ทุกอย่างต้องสามารถทำได้จริง แล้วทุกคนรู้ไหมว่ามีองค์กร หรือหน่วยงานไหนบ้างที่กำลังทำอยู่ มาพี่วาฬยกตัวอย่างให้ดู

 

📌 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ไม่ว่าจะด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลธุรกิจที่ดี และตั้งเป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050 กลายเป็นที่มาของแนวทางทั้ง 3 ด้านของ ปตท. ได้แก่ 

✅ Pursuit of Lower Emission ปรับกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ

✅ Portfolio Transformation เปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจอื่น ๆ ใน 10 ปี ปริมาณ 32% 

✅ Partnership with Nature and Society ปลูกป่า เพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีธรรมชาติ ร่วมถึงการวางแผนดูแลป่า และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย

 

👍 ซึ่งนอกจากทาง ปตท. แล้ว ยังมีบริษัทยักษ์ที่ดำเนินการธุรกิจยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น SCG บางจาก บ้านปู ไทยเบฟเวอเรจ เป็นต้น ดีจริง ๆ เลยที่หน่วยงานเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสังคม และสิ่งแวดล้อมมาขึ้นกว่าเดิม พี่วาฬดีใจมาก🥰

 

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-36540.aspx

https://www.wealthythai.com/th/updates/sustainability/209 

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/sustainable-development