การศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยี

สนช.-หัวเว่ย ประเทศไทย บ่มเพาะสตาร์ตอัพ 5G

Pinterest LinkedIn Tumblr

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า สนช.ร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดหาโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก จัดการอบรมบ่มเพาะสตาร์ตอัพเทคโนโลยีเชิงลึก ด้าน 5G (Deep Tech Startup) เป็นปีที่ 2 ใน “โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยร่วมกันพัฒนาด้าน IoT Cloud มาแล้ว แต่ขณะนี้ 5G เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้ เช่น ด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว และเอนเตอร์เทนเมนต์ นับเป็นการเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัพหน้าใหม่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ทำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

สนช.-หัวเว่ย ประเทศไทย บ่มเพาะสตาร์ตอัพ 5G, Whale Energy Station

นายปริวรรตกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G สนช.มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีก่อน ซึ่งหลังจากที่โปรแกรมเมอร์ หรือนักธุรกิจมีความเข้าใจเรื่อง 5G มากขึ้น ต่อไปจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้งานได้จริง เช่น การแพทย์ ที่ต่อไปอาจมีการใช้การแพทย์ทางไกล ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะทำให้คุณภาพในการสื่อสารดีขึ้นทั้งภาพวิดีโอ ภาพเอกซ์เรย์ในการตรวจสอบ หรือแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงวิกฤติโควิด นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ เราเอาสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ต่างๆ โบราณสถานต่างๆ มาทำเนื้อหาให้ออกมาเป็น VR และ AR ได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าไปอยู่ในระบบดิจิทัลได้ แต่จะดูได้ดี เสถียรแค่ไหนจะเกี่ยวกับเรื่องความเร็วหรือขนาดของข้อมูล เราต้องใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย.