เทคโนโลยี

ปตท. ผนึก ยันฮี ยกระดับการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี AI

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท. ผนึก ยันฮี ยกระดับการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี AI, Whale Energy Station

💬 พี่วาฬมีข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพฟันมาบอก! ตอนนี้ ปตท. ร่วมมือกับโรงพยาบาลยันฮี พัฒนาเทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์ฟิล์ม X-Ray จำลองสภาพช่องปาก และออกแบบการรักษาทางทันตกรรมแบบเฉพาะบุคคล 🦷🩻

✨ โดยทั้งสององค์กรมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เพื่อการดูแลและรักษาทันตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนไทย

🩻 โดยการวิเคราะห์ผ่านฟิล์ม X-Ray และจำลองสภาพช่องปากในอนาคตจะช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางทันตกรรมจะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

🩺 พี่วาฬคิดว่าสิ่งนี้เป็นการพัฒนาที่สำคัญในด้านการแพทย์และจะช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยอย่างเต็มที่มากขึ้นแน่ ๆ

ที่มา : https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-41109.aspx