ข้อมูลในหมวด เขื่อน | Whale Energy Station
Tag

เขื่อน

Browsing

พี่วาฬบอกเลยว่าพลังงานทดแทนที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกคือพลังงานจากน้ำ โดยเป็นพลังงานที่สร้างด้วยเขื่อน พลังงานน้ำนี้มีสัดส่วนการใช้กว่า 54% ของพลังงานทดแทนทั้งหมดและแปรสภาพไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 18% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งโลกเลยทีเดียว ที่มาข้อมูล: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/renewable-energ…

ถ้าพี่วาฬบอกว่ามีเขื่อนแห่งหนึ่งที่ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ได้ถึง 2 ประเทศหลายคนก็อาจไม่เชื่อ แต่นี่คือเรื่องจริง! เพราะเขื่อน Itaipu ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาว 7,919 เมตร สูงเกือบ 200 เมตร ได้ผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศปารากวัยถึง 76% และบราซิลถึง 17% ในทุกๆ ปีเลยนะ ที่มาของข้อมูล: https://iswitch.com.sg/amazing-facts-about-renewable-energy/