ข่าวพลังงาน

รู้ไหม พลังงานทดแทนอะไรถูกใช้มากที่สุดในโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้ไหม พลังงานทดแทนอะไรถูกใช้มากที่สุดในโลก, Whale Energy Station

รู้ไหม พลังงานทดแทนอะไรถูกใช้มากที่สุดในโลก, Whale Energy Station พี่วาฬบอกเลยว่าพลังงานทดแทนที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกคือพลังงานจากน้ำ โดยเป็นพลังงานที่สร้างด้วยเขื่อน พลังงานน้ำนี้มีสัดส่วนการใช้กว่า 54% ของพลังงานทดแทนทั้งหมดและแปรสภาพไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 18% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งโลกเลยทีเดียว

ที่มาข้อมูล: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/renewable-energy-facts?fbclid=IwAR0z0weuDSONUT-k5Z-W9dc1bOwGBrT4-2OuhJ814UraQLwj5db8V1hw2Ps