ข้อมูลในหมวด มีเทน | Whale Energy Station
Tag

มีเทน

Browsing

ทำไมกินการอาหารให้หมดถึงช่วยลดโลกร้อนได้? เพราะเศษอาหารจะกลายเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมื่อนำไปฝังกลบจะทำให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์และตัวที่ร้ายที่สุดคือมีเทน ที่มีอานุภาพรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซ์ถึง 25 เท่า โดยก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือ…