ทำไม?? การกินอาหารให้หมดถึงช่วยลดโลกร้อนได้? | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

ทำไม?? การกินอาหารให้หมดถึงช่วยลดโลกร้อนได้?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ทำไม?? การกินอาหารให้หมดถึงช่วยลดโลกร้อนได้?, Whale Energy Station

ทำไมกินการอาหารให้หมดถึงช่วยลดโลกร้อนได้?

เพราะเศษอาหารจะกลายเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมื่อนำไปฝังกลบจะทำให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์และตัวที่ร้ายที่สุดคือมีเทน ที่มีอานุภาพรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซ์ถึง 25 เท่า โดยก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเอง

กองขยะที่มีปริมาณขยะอาหารมากจะยิ่งเป็นกองขยะที่ปล่อยมลพิษมากตามไปด้วย ดังนั้น การกินอาหารให้หมดจึงจะช่วยลดโลกร้อนได้ แต่ถ้าไม่หมดจริงๆ อยากนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ก็ต้องนำไปใส่ในบ่อหมักก๊าซชีวภาพหรือ Biogas แทน ซึ่งเป็นการนำก๊าซมีเทนที่จะเกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนเป็นก๊าซหุงต้มเพื่อให้ความร้อนในการประกอบอาหาร นั้นเองคร้าบ🐳