น้ำมัน

ค่าการตลาดในราคาน้ำมันคืออะไร?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ค่าการตลาดในราคาน้ำมันคืออะไร?, Whale Energy Station

พูดกันเยอะว่าถ้ารัฐบาลสามารถให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการน้ำมันสามารถลดค่าการตลาดในราคาน้ำมันลงไปได้  ราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มจะลดลงได้อีกมาก พี่วาฬไปสืบค้นข้อเท็จจริงมาให้แล้ว ข้อมูลนี้พี่วาฬอ้างอิงมาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน นะคร้าบ  

 

ค่าการตลาด คือ ผลตอบแทนที่ผู้ค้าน้ำมันจะได้รับจากการทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการคลังน้ำมัน การขนส่งน้ำมันมายังสถานีบริการ การก่อสร้างสถานีบริการ การให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทุกอย่าง 

ดังนั้น ค่าการตลาดที่รวมอยู่ในราคาน้ำมันจึงมิใช่ผลกำไรที่มาจากการหักลบต้นทุนสินค้า แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจซึ่งรวมถึงกำไรด้วยซึ่งปัจจุบันมีอัตราต่ำมากจนทำให้สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดค้าเสรีเช่นนี้ทำให้ต้องปิดตัวลงหรือขายกิจการออกไป  พี่วาฬรู้มาด้วยว่า  มีประกาศอัตราค่าการตลาดประจำวันเป็นราคาอ้างอิงสำหรับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมีค่าการตลาดไม่เท่ากัน  เช็กได้ทุกวันนะครับที่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   

ที่มาข้อมูล: https://www.eppo.go.th/epposite/index.php/thq3/component/k2/item/11451-fa