ก๊าซธรรมชาติ ข่าวพลังงาน

รู้หรือไม่? ก๊าซ LNG มีขนาดลดลง 600 เท่า ก่อนการขนส่งสู่ตลาด

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้หรือไม่? ก๊าซ LNG มีขนาดลดลง 600 เท่า ก่อนการขนส่งสู่ตลาด, Whale Energy Station

⛽ ก๊าซธรรมชาติแบบเหลวหรือ LNG เป็นก๊าซที่ใช้สร้างความร้อน ขับเคลื่อนยานพาหนะ และสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งก๊าซ LNG เป็นก๊าซที่ขนส่งและกักเก็บง่าย แต่การเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวนั้นต้องใช้ความเย็นถึง -161 องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้ความหนาแน่นของก๊าซ LNG ลดลง 600 เท่านั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://www.valdaenergy.com/blogs/8-fun-energy-facts