LPG ข่าวพลังงาน

เล็งขยายกรอบวงเงินอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม

Pinterest LinkedIn Tumblr

เล็งขยายกรอบวงเงินอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม, Whale Energy Station

เผยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุด (29 พ.ย.63 ) มีเงินเหลือสุทธิ 28,736 ล้านบาท กบง.นัดประชุมกลางเดือน ธ.ค. เล็งอุ้มราคาก๊าซหุงต้มต่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน แม้ภาระการอุดหนุนใกล้แตะหมื่นล้านบาท

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึง สถานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ล่าสุด ณ วันที่ 29 พ.ย. 2563 มีเงินเหลือสุทธิ 28,736 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน อยู่ที่ 37,339 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 8,603 ล้านบาท ซึ่งใกล้ถึงกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เคยอนุมัติไว้ให้ใช้สำหรับการอุดหนุนราคาได้ถึง 1 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ตลาดโลกได้ปรับพุ่งสูงขึ้น จากปลายเดือน ต.ค. 2563 ที่อยู่ในระดับ 390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 443 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในเดือน พ.ย. 2563 เนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการใช้มากขึ้นจากสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา LPG และภาระการอุดหนุนราคา ดังนั้น กบง.จึงมีการนัดหมายในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2563 นี้ เพื่อพิจารณาว่า จะต่ออายุมาตรการตรึงราคา LPG ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นของขวัญปีใหม่อย่างไร โดยปัจจุบันรัฐช่วยตรึงราคา LPG ภาคประชาชนไว้ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม และมาตรการดังกล่าวจะหมดอายุสิ้นเดือน ธ.ค. 2563 นี้

โดยมี 2 แนวทางในการพิจารณาคือการขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติไว้ 1 หมื่นล้านบาท หรือ อีกแนวทางคือใช้มาตรการคนละครึ่ง คือปรับขึ้นราคา LPG บางส่วนและรัฐช่วยเหลือบางส่วน

ส่วน มาตรการปรับลดภาษี LPG ที่ปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตLPG อยู่ที่ 2.17 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมเสนอนั้น อาจจะไม่มีการนำมาพิจารณาเพราะกระทบต่อรายได้ของรัฐ