LPG NGV ก๊าซธรรมชาติ ข่าวพลังงาน น้ำมัน

LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?

Pinterest LinkedIn Tumblr

LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Station

แค่ได้ยินคำว่า “ก๊าซ” โดยเฉพาะตัวย่อ อาทิ LNG, LPG, CNG และ NGV ก็ดูงงกันไปหมด วันนี้พี่วาฬสรุปเรื่องราวของก๊าซทั้ง 4 ชนิดนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มาฝากกันแล้วฮะLNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Station

LNG (Liquefied Natural Gas) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกเปลื่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวโดยใช้ความเย็นประมาณ -160 องศาเซลเซียส เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่ง ถ้าจะนำไปใช้งานต้องแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซเหมือนเดิมก่อน และสามารถนำไปใช้งานได้ดังนี้
LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ (NGV)

LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

LPG (Liquefied Petroleum Gas) คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นผลผลิตที่ได้จากการการแยกก๊าซธรรมชาติ หรือการกลั่นน้ำมันดิบ สามารถนำไปใช้งานต่างๆ คือ
LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน (ก๊าซหุ้งต้ม)
LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Stationนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก

CNG (Compressed Natural Gas) หรือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกอัดด้วยความดันสูง ซึ่ง CNG คือก๊าซที่เราเติมให้กับรถ NGV นั่นเอง LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Station

NGV (Natural Gas Vehicle) คือ ยานพาหนะซึ่งสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนได้ หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือก๊าซที่ใช้เติมรถยนต์ เพราะเพี้ยนจาก Natural Gas Vehicle เป็น Natural Gas for Vehicle LNG, LPG, CNG, NGV 4 ก๊าซนี้ต่างกันอย่างไร?, Whale Energy Station